Мужоҳидлар ҳаётидан ўнта ҳикоя

Меҳрибон ва Раҳмли Аллоҳ номи билан! Пайғамбаримиз соллалоҳу алайҳи васаллам буйруғи билан 30 муҳожирдан иборат Исломдаги биринчи ҳарбий гуруҳга Ҳамза ибн Абдулмутоллиб розияллоҳу анҳу раҳбарлик қилган. Бу биринчи ҳижрий сананинг рамазон ойида бўлди. (Муборакфурий) Исломдаги биринчи ўқни Убайда ибн Хорис розияллоҳу анҳу қўмондонлик қилган 60 отлиқ муҳожирдан иборат гуруҳда бўлган Саад ибн Абу Ваққос розияллоҳу […]

Давоми>>

Онанинг ноқобил ўғлига мактуби

Бисмиллаҳир роҳманир роҳим Қайғуларни кетказгувчи, ғамларни кушойиш қилгувчи Аллоҳга ҳамду санолар, пайғамбаримиз Муҳаммад ибн Абдуллоҳга салавоту саломлар бўлсин! Сўнг … Ўғилгинам, ушбу мактуб сенинг онангдандир. Мен бу мактубни анчагина тараддудланиб ва ийманиб ёздим. Қаламни қўлимга бир неча марта олган бўлсамда, кўзларимдан қуйилган ёшлар туфайли ёза олмадим. Кўз ёшларимни тўхтатсам, қалбимнинг фарёдлари бошланди. Ўғилгинам, ўтган узоқ […]

Давоми>>

Жасур чавандоз қиссаси

    Ҳавла бинти Азвар (разияллоҳу анҳо)нинг укаси Зарор (разияллоҳу анҳу) Дамашқ иртиботида бўлган жанг майдонида кофирлар қўлига асир тушиб қолди. Холид ибн Валид (разияллоҳу анҳу) бу кишини озод қилишлик учун ҳаммани кофирлар билан жангга сафарбар қилди. Жанг майдонида Холид ибн Валид (разияллоҳу анҳу) шавқу-завқ билан шеър ўқиган ҳолда кофирларга юзма-юз бўлаётган пайтда, от устига […]

Давоми>>

ҲАЗРАТИ МАРЯМ бинти Имрон ибрати

Аллоҳ таоло Ҳазрати Марямни инсонларга ўрнак қилиб кўрсатган ва аёллар орасида афзал эканига ишорат этган: «АллоҳимонкелтирганзотларгаиффатисақланганИмронқизини(мисол) келтирди» (Таҳрим, 12). «Яна ўз номусини сақлаган аёлни (яъни, Марямни эсланг). Бас, Биз Ўз тарафимиздан бўлган руҳни унга пуфладик ва уни ҳамда ўғлиии барча оламлар учун ибрат қилдик» (Анбиё, 91). «Аллоҳ сени танлаб олди ва поклади ҳамда бутун оламларнинг аёлларидан афзал қилди» (Оли Имрон, 42). Марямнинг […]

Давоми>>

Собиқ черков роҳиби Иброҳим Сили ҳикояси

      “Мен черков ғоясига қаттиқ берилган роҳиб эдим”, деб сўзини бошлайди Иброҳим Сили: “Черков хизматига бутун куч ва ижтиҳодимни сарфлар эдим. Балки, бунга ҳам қониқмай, миссионерлик фаолияти билан ҳам шуғулланардим. Бу ҳаракатларимни кўрган Ватикан мени Жанубий Африканинг энг катта роҳиби этиб сайлади. Мен бу лавозимдан руҳланиб, халқни христианликка чақиришни кучайтириб юбордим. Ватикандан келган […]

Давоми>>

Тобеинлар ҳаётидан ҳикоялар: Иёс ибн Муовия ал-Музаний

Мўминларнинг амири Умар ибн Абдулазиз тунни мижжа қоқмай, безовталаниб ўтказди. Дамашқнинг бу совуқ кечасида унинг уйқусини қочирган, уни машғул қилган иш Басра аҳли ўртасида адолат тарозисини қоим қиладиган, уларга Аллоҳнинг Китоби билан ҳукм қиладиган,

Давоми>>

Ҳажжож бин Юсуф ва Саъид бин Жубайр орасидаги баҳслашув

Муаллиф: Шайх Оид Абдуллоҳ ал-Қорний Ҳикоянинг асл номи: حوار بين التقى و الشقى Таржимон: Шаҳин Муҳажир, «Содиқлар» учун Ҳажжож саккиз йил ё ундан ҳам ошиқ вақтдан кейин олим Саъид бин Жубайрни топди. Ибн Жубайр жуда иймонли, тақводор, буюк илмли ва «Ла илаҳа иллаллаҳ» байроғини юксалтиш учун жиҳод қилиб танилган бир олим бўлган. «Туҳфатул Аҳвадҳи» муаллифининг […]

Давоми>>

Фиръавннинг аёли Осиё бинти Мазоҳим ибрати

 «Аллоҳ имон келтирган зотлар учун (ва улар ўзлари ҳақиқий мўмин бўлсалар, яқин одамларининг кофир ҳолда қолиши уларга зиён қилмаслиги) ҳақида Фиръавннинг аёлини мисол келтирди ўшанда (яъни, Фиръавн у аёлнинг Мусо алайҳиссаломга имон келтирганини билиб қолиб, азоблаган чоғида) у: «Парвардигорим, Ўзинг мен учун ҳузурингда — жаннатда бир уй бино қилгин, менга Фиръавн ва унинг қилмишидан нажот бсргин ва менга бу кофирқавмданнажотбергин», деди» (Таҳрим, […]

Давоми>>

Жон беришга арзийдиган калима

Саййид Қутб роҳимаҳуллоҳ умрининг охирги лаҳзаларида сарой уламоларидан бири билан қилган ушбу мулоқотга эътибор беринг: Миср ҳукумати жаллодлари Саййид Қутбни дорга осиш учун дор тагига келтирдилар. Шунда ҳукумат уламоларидан бири расмиятчилик юзасидан шайхнинг ҳузурига келди ва: –       Эй Саййид, шаҳодат калимасини қайтаринг, кимнингки охирги калималари “Ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ, ва ашҳада анна Муҳаммадан абдуҳу […]

Давоми>>

Шукрона

Бугун дунё жадаллик билан ривожланиб бораётган бир замонда бутун инсоният заиф бўлиб кўриняпти кўзимга. Ҳатто дуосининг қабул бўлмаётганидан кўнгли тўлмай, нолиб юрганларга ҳам гувоҳман. Бу борада ўзимни мисол қилиб келтиришим мумкин. Ёшлик пайтларимда Аллоҳга қилган илтижоларим қабул бўлмаётганига, Аллоҳнинг дуоларимга жавоб бермаётганига ақлим етмасди. Ваҳоланки, У ҳар нарсани билиб, кўриб тургувчи Зотдир. Яқинда ҳаёт саҳифаларимни […]

Давоми>>

Аллоҳ йўлидаги дўстликнинг энг мукаммал намунаси

Абу ал-Жаҳм ибн Ҳузайфа ал-Адавий шундай ҳикоя қилади: “Ярмук куни амакимнинг ўғлини қидириб жанг майдонига кирдим. Қўлимда бир сув идиш бор эди. Агар у яраланган бўлса сув бераман ва юзларини юваман, – деб ўйладим. Уни излаб топганимда хириллаб турган эди. Мен унга, сув берайми?, – дедим. Ҳа дегандек ишора қилди. Энди сув бермоқчи бўлиб турган […]

Давоми>>

Яҳудийлар даҳосини ўлдирган йигит ҳикояси

  Росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам Абу Рофиъ номли яҳудийни ўлдириш учун Абдуллоҳ ибн Атик ва Абдуллоҳ ибн Атаба икковини бир неча киши билан жўнатдилар. Улар Абу Рофиънинг қўрғони яқинига бордилар. Абдуллоҳ ибн Атик уларга:  – Шу ерда туриб туринглар, мен бориб хабар олиб келаман, деб бир ўзи қўрғон томон кетди.    Абдуллоҳ ибн Атик ўзи […]

Давоми>>

Фидоий саҳоба Буср ибн Артоҳнинг истишҳодия амалиёти

    Ҳофиз Абул Ҳажжож ал-Миззий Аъло ибн Суфён ал-Ҳазрамийдан қилган ривоятида шундай ҳикоя қилади: “Буср ибн Артоҳ розияллоҳу анҳу Румга ғазот қилдилар. Румликлар мусулмон аскарларининг орқа қисмига пистирма қўйиб, орқадаги аскарларга ҳужум қилиб, зарба бера бошлади. Буни кўрган Буср ибн Артоҳ асҳоблардан юз кишини олиб румликлар қўяётган пистирмаларни ахтаришга тушди.    Кунлардан бирида Рум […]

Давоми>>

Жиҳод деб ҳаждан қолган мужоҳид ҳикояси

Заррор ибн Амр бундай ҳикоя қилади: – Жиҳод майдонларида узоқ вақт юриб қолдим, бир бориб Байтуллоҳни зиёрат қилиб, Роббим қўшнилигида бир неча вақт ибодат қилишга кўнглим муштоқ бўлди. Ҳаж сафарига тайёргарлигимни кўриб, биродарлар билан хайрлашмоқ учун улар ҳузурига бордим. Хайрлашмоқ учун Исҳоқ ибн Аби Фарвани олдига борган эдим: –      Қаерга бормоқчисан эй Заррор? – деб […]

Давоми>>

Жангда ҳийла – катта кучдир

Ибн Исҳоқ “Сийрат” китобида Али ибн Аби Толиб розияллоҳу анҳу Хандақ кунида мушриклар паҳлавони Амр ибн Абдил Вудда билан мубораза қилганини баён қилган. Бу куни Амр ибн Абдил Вудда майдонга чиқиб: –        Ким муборазага чиқади? – деб қичқирди. Ҳазрат Али розияллоҳу анҳу ўринларидан туриб: –        Мен чиқаман ё Росулуллоҳ,- деди. Унга Росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: […]

Давоми>>